Insolvence

Vážení obchodní přátelé,

nabízíme Vám zastupování Vaší obchodní společnosti v insolvenčním řízení dle Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dříve obecně označované jako konkurz). Tento zákon komplexně řeší možné způsoby a průběh insolvenčního řízení, tedy situace, kdy Vaše společnost již není schopna reálně plnit své závazky vůči obchodním partnerům, úřadům, apod., dostala se do postavení dlužníka a statutární orgán má povinnost (pozor, nově i pod majetkovými sankcemi !) podat příslušnému soudu insolvenční návrh.

V praxi naše nabídka znamená, že Vaši společnost, která je dle výše uvedeného zákona v insolvenci, tzn. předlužena nebo v dlouhodobé platební neschopnosti převezmeme na základě plné moci, provedeme kompletní ekonomickou analýzu dané společnosti, případně i rekonstrukci účetnictví a inventuru majetkových položek a na základě těchto získaných údajů vypracujeme a na příslušný soud podáme insolvenční návrh. Po zahájení insolvenčního řízení a obvykle i prohlášení konkurzu komunikujeme se soudem i s následně jmenovaným insolvenčním správcem, účastníme se schůzí věřitelů, přezkumných jednání, atd. To vše bez Vaší spoluúčasti a zcela v naší režii. Po skončení insolvenčního řízení a nabytí právní moci usnesení o ukončení konkurzu zajistíme výmaz Vaší společnosti z veřejného rejstříku, včetně zajištění archivu spisového materiálu, atd.

V praxi se často setkáváme s otázkou, zda je „lepší“ provést likvidaci společnosti nebo projít insolvenčním řízením. Vždy se v tomto případě rozhodujeme na základě podrobné analýzy konkrétní společnosti a navrhneme vždy to nejvhodnější řešení s ohledem na specifickou situaci dané společnosti, pozici statutárního orgánu, apod.