Likvidace

Vážení obchodní přátelé,

nabízíme Vám provedení zrušení a následné likvidace Vaší obchodní společnosti na území celé České republiky v souladu s ustanoveními § 93, § 94 a § 241, Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a § 185 a následujících, Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jedná se o soubor činností, které ve svém důsledku vedou k vymazání obchodní společnosti z veřejného rejstříku a tím i jejímu faktickému zániku a to naprosto legální a zákonnou cestou. Provádění likvidací, zákonné postupy a normy jednání jednotlivých účastníků jsou vymezeny výše uvedenými zákony, nicméně pro snadnější pochopení a porozumění průběhu likvidace obchodní společnosti a její přípravy je vhodné uvést velmi stručně některé skutečnosti.

O dobrovolném zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace rozhodují zřizovatelé nebo zakladatelé společnosti v působnosti nejvyššího orgánu společnosti, zpravidla tedy valné hromady. Rozhodnutí o zrušení společnosti předchází většinou reálné zhodnocení ekonomické situace, kdy je nepochybné, že existence společnosti v tom stavu, v jakém se nachází, již nemá žádnou perspektivu a kdy je zřejmé, že jiné řešení, než společnost zrušit, není reálné a hlavně ekonomicky únosné. Jedná se o situaci vzniklou např. odbytovými potížemi, výrobními problémy, poruchami v platební schopnosti, nerentabilností výroby, nedostatkem kapitálu, atd. Za rozhodnutím o zrušení společnosti však může stát i prostý úmysl zakladatele ukončit podnikatelskou činnost.

Obecně lze likvidaci obchodní společnosti rozdělit do čtyř částí:

Příprava likvidace

Před samotným zrušením společnosti a jejím vstupem do likvidace je nejprve nutné provést rozbor aktuální ekonomické situace konkrétní obchodní společnosti a poté navrhnout optimální řešení. V případě volby likvidace společnosti je nutno sestavit soupisy majetku, pohledávek, závazků a jiných položek, potřebných v průběhu likvidace. Je nutno řádně zabezpečit hotovost na pokladně společnosti a zejména provést kompletní inventuru majetku.

Valná hromada

Valná hromada společnosti, jejíž průběh musí být ověřen notářem, rozhodne o zrušení společnosti s likvidací, jejím vstupu do likvidace, odvolání stávajících statutárních orgánů a o jmenování likvidátora.

Vlastní průběh likvidace

Jedná se o stěžejní a časově i finančně nejnáročnější část likvidace společnosti. Ve vlastním průběhu likvidace likvidátor vypořádá majetkové náležitosti společnosti, zejména zpeněžuje majetek, komunikuje s věřiteli, dlužníky, úřady, soudy, podává příslušná daňová přiznání, atd. Činnost likvidátora je ve své podstatě obdobná jako činnost jakéhokoli statutárního orgánu ve společnosti s tím rozdílem, že likvidátor činí pouze kroky nutné k likvidaci společnosti.

Ukončení likvidace

Činnost likvidátora v tomto úseku likvidace spočívá především v uzavření účetních knih, vyhotovení závěrečné inventury a podání závěrečného daňového přiznání. Likvidace obvykle končí rozdělením likvidačního zůstatku společníkům a návrhem na výmaz z veřejného rejstříku, který podává likvidátor na příslušný soud.


Tolik velmi stručně o tom, co vlastně nabízíme, co likvidace společnosti je a co obnáší. V praxi je činnost likvidátora samozřejmě mnohem složitější. Jedná se o komplex technicko-ekonomicko-právních kroků, rutinních postupů a zákonem jasně vymezených norem na straně jedné a individuálním řešením každého jednotlivého problému v konkrétní dané situaci na straně druhé. Likvidátor musí znát účetní a daňovou problematiku a musí se orientovat v elementárních oblastech práva a musí být i schopen technicky analyzovat např. součást majetku společnosti, který má zpeněžit.

Likvidace provádíme ve spolupráci s účetní firmou, daňovými poradci i advokáty, čímž je zajištěn zákonný a transparentní postup při likvidování společností.

V případě jakýchkoli dotazů k průběhu likvidace společnosti, zejména k upřesnění některých kroků v průběhu likvidace, nás kontaktujte a my Vám rádi Vaše dotazy zodpovíme nebo Vám přímo vypracujeme nezávaznou nabídku na likvidaci Vaší společnosti.