O nás

Vážení obchodní přátelé,

realita ekonomického a podnikatelského prostředí ve společnosti je dnes taková, že vedle řady prosperujících a úspěšných společností existuje i množství firem, které svými dosaženými výsledky nenaplňují z různých důvodů ambice, vložené do nich jejich zakladateli a majiteli v době vzniku. Je zřejmé, že fungování takovýchto subjektů na trhu je neefektivní a svými důsledky může zakladatelům způsobit spíše finanční ztráty a jiné újmy, než přinášet ekonomickou prosperitu a zisk a je nutné jejich existenci ukončit. Z tohoto důvodu je pochopitelné, že se majitelé těchto společností snaží různými způsoby subjektu zbavit, ale ne vždy se tak děje zákonným způsobem. Zrušení společnosti a její následná likvidace, stejně jako případný průběh insolvenčního řízení, je naprosto legální, zákonem upravená a transparentní procedura jednak ukončení existence obchodní společnosti a jednak řešení zadluženosti takovýchto subjektů. Pro vyřešení výše uvedených problémů jsou likvidace nebo insolvenční řízení obecně nejvýhodnějšími kroky. Rozhodnutí o zrušení společnosti a její likvidaci nebo podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení není zbabělost, ale zodpovědné rozhodnutí racionálně uvažujícího majitele společnosti nebo statutárního orgánu společnosti, který nechce dále prodlužovat agónii, ale uvážlivě jednat. Na těchto stránkách Vám neslibujeme nemožné, ale nabízíme seriózní a zejména zákonné řešení Vašich problémů.